Polityka prywatności

Polityka prywatności

  • 1. Administratorem danych osobowych jest MaPa Studio, zwany dalej Usługodawcą.
  • 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających wprowadzenia danych, w tym danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • 3. Dane osobowe Zgłaszających zapytanie (formularz kontaktowy, mail) przetwarzane będą przez okres realizacji odpowiedzi na zapytanie lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, ale nie dłużej niż przez okres jednego roku.
  • 4. Osoba, której dane dotyczą ma następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wycofania zgody – zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  • 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów.
  • 6. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 7. W przypadku, gdy dane są pobierane dobrowolnie odmowa ich podania powoduje brak możliwości dokonania określonej dla danego procesu czynności.
Wszelkie prawa zastrzeżone @ 2020 | Polityka prywatności